Eco Grand Prix Romania flag

TRANSILVANIA MOTOR RING

Târgu Mures, Romania

2-3 SEPTEMBER

TEAMS

CarCountryTeamTeam numberConfirmed
Tesla Model 3Eco Grand Prix Romania flagTesla Owners Club Romania1
Tesla Model 3Eco Grand Prix Romania flag1P TESLA DAVE2
Tesla Model SEco Grand Prix Germany flage-Ringe25
Tesla Model 3Eco Grand Prix Romania flagTHOR3
Volkswagen ID buzzEco Grand Prix Germany flagBastorf Racing4
Tesla Model S ECOFACTOR.UA 5
Eco Grand Prix Romania flag

Cursa de anduranță de 24 de ore |
Transilvania Motor Ring

Pregătiți-vă pentru o experiență electrizantă la cursa de mașini electrice de 24 de ore de pe Transilvania Motor Ring! Cu o infrastructură electrică îmbunătățită, mai multe mașini pot fi încărcate în paralel, asigurând o cursă non-stop pe pista de 3700 de metri.

În premieră, vom oferi oportunitatea tuturor doritorilor de a participa la competiția „Cel mai rapid tur al circuitului”. Astfel, vom prezenta conceptul curselor de viteză ecoGP pe care le vom lansa în anul 2025. Pentru a participa la această competiție, este necesar să aveți o mașină electrică omologată FIA. Toți posesorii de mașini electrice sunt invitați să bată recordul pistei.

Dar asta nu este totul – acest eveniment este mai mult decât o cursă. Veți avea șansa să testați mărcile de mașini electrice disponibile pe piață, oferite de diferiți dealeri auto.

Vă puteți alătura unei curse de Slalom și/sau să participați la cursa de 24 de ore. Puteți trăi cele mai palpitante 24 de ore din viață și să scrieți istorie ca parte a seriei Eco Grand Prix! Echipe de câte trei șoferi vor concura depășindu-și limitele proprii și împingând limitele mașinilor la maximum.

Cu cea mai interesantă și prietenoasă cursă față de mediu pe care ați văzut-o vreodată, acesta este un eveniment de neratat.

Pentru a participa trebuie să știți următoarele detalii:

 • Aveți nevoie de o mașină pur electrică;
 • Trebuie să fie cel puțin 3 șoferi în echipă;
 • Permis de conducere tip B pentru fiecare șofer;
 • Căștile sunt obligatorii. Dacă nu aveți cască, vă punem la dispoziție serviciul de închiriere al căștilor (10 EUR);
 • Oricine participă la toate cursele din întreg sezonul poate alege un număr de start;
 • Toate vehiculele pornesc în propria lor clasă (Tesla vs Tesla, Renault vs Renault, Peugeot vs Peugeut, …).

Taxe de participare:

BRONZ:
Dacă este necesar, încărcătorul DC trebuie asigurat de echipă.
Această categorie include 3 taxe pentru șoferi.
Taxa: 800 EUR

ARGINT:
Încărcătorul DC este asigurat de ecoGP și poate fi rezervat cu 30 de zile înainte de eveniment, cel târziu, și va fi livrat la pistă. Închirierea încărcătorului DC este posibilă numai prin anunțarea intenției cu o lună înainte de cursă.
Această categorie include 3 taxe pentru șoferi
Taxă: 1500 EUR

AUR:
Încărcătoarele DC sunt asigurate de ecoGP și vor fi livrate la circuit.
Livrarea încărcătorului DC este posibilă doar prin rezervarea opțiunii Gold cu o lună înainte de cursă.
Această categorie include: 2 camere duble (pentru o noapte) pentru maximum 4 șoferi. 4 căști ecoGP de închiriat. 3 taxe pentru șoferi.
Taxă: 2000 EUR

*Dacă nu aveți un autovehicul electric, îl puteți închiria de aici.

 

 

REGULI GENERALE

Startul este permis exclusiv vehiculelor electrice. Acestea trebuie să fie omologate pentru a fi conduse pe drumuri publice în țara în care se desfășoară competiția, fiind însoțite de documente valabile, asigurare și numere de înmatriculare autorizate pentru a circula pe drumuri publice și autostrăzi.

Fiecare tip de vehicul își stabilește propriul record de pistă care poate fi doborât de o altă mașină de același tip. Fiecare șofer care dorește să ia startul în mai multe curse trebuie să își anunțe intenția înaintea începerii primei curse.

Toți șoferii din cadrul unei echipe învingătoare vor primi același număr de puncte. Sunt contorizate toate punctele acumulate în toate cursele dintr-un sezon. Câștigătorii sezonului ecoGP sunt cei care adună cele mai multe puncte după ultima cursă a sezonului.

Fiecare competiție are reguli proprii, așa că vă invităm să vizitați pagina dedicată competiției pentru a descărca regulile specifice acesteia.

Punctele sunt, de asemenea, distribuite către producătorii de mașini, astfel încât conducerea oricărui model Tesla va aduce puncte pentru Tesla, la fel și pentru BMW, Porsche, Kia sau orice altă marcă. Trofeul va fi înmânat oficial constructorului cu cele mai multe puncte după ultima cursă a sezonului.

Începând cu sezonul 2022, vehiculele cu sistem de alimentare convertit vor putea participa în cadrul categoriei destinate vehiculelor electrice convertite.

DOBORÂȚI UN RECORD!

Fastest Slalom (Bucharest): Ciprian Cherciu (54,19 s)

Cea mai rapidă cursă de Slalom (București):
Ciprian Cherciu (54,19 s)

Cei mai mulți km parcurși în 24h:
Tesla Roadster: 1205,33 km
Tesla Model 3: 1185,85 km
Hyundai Kona: 1183.41 km
Kia Soul E: 1149,32 km
Renault ZOE: 1144,45 km
Cele mai multe sezoane ecoGP câștigate: Team rote Jacken (2)
Cele mai multe victorii ecoGP în lanț: Team Teslicka (3)
Mai multe recorduri puteți găsi aici: www.ecograndprix.com/records/

SISTEMUL DE PREMIERE ECOGP

LOCPUNCTE GP
Locul 125 puncte GP
Locul 220 puncte GP
Locul 315 puncte GP
Locul 410 puncte GP
Locul 57 puncte GP
Locul 65 puncte GP
Locul 74 puncte GP
Locul 83 puncte GP
Locul 92 puncte GP
Locul 101 puncte GP

Transilvania Motor Ring 24-Hour Electric Race: Make History

Get ready for an electrifying experience at the Transilvania Motor Ring’s 24-hour electric car race! With improved electric infrastructure, more cars than ever can charge in parallel, ensuring a non-stop race on the 3700-meter track.

For the first time, we will offer the opportunity to all those who wish to participate in the “Fastest lap” competition. Thus, we will present the concept of ecoGP speed racing that we will launch in 2025. To participate in this competition, it is necessary to have an FIA homologated electric car. All electric car owners are invited to beat the track record.

But that’s not all – this event is about more than just racing. You’ll have the chance to test drive all the electric car brands available on the market, offered by different car dealers.

You can join a thrilling Slalom event and/or participate in the 24-hour race, where you and your friends can experience the most exciting 24 hours of your life and make history as part of the 24-hour electric car race in Romania!

Teams of three drivers each will compete, pushing their limits and their cars to the max. With the most exciting and eco-friendly racing you’ve ever seen, this is an event not to be missed.

To participate you need to know the following details:

 • You need a purely electric car;
 • Should be at least 3 drivers in your team;
 • Type B driving license per driver;
 • Helmet is mandatory; helmet rental has to be announced (EUR 10)
 • Anyone who competes in all races for the entire season can choose a starting number;
 • All vehicles start in their own class (converted, prototype, formula, Tesla, Renault, Peugeot, …).

REGISTRATION FEES:

BRONZE:
If needed, the DC charger has to be organized by the team itself.
This category includes 3 driver fees. EUR 25 per additional driver.
Fee: EUR 800

SILVER:
The DC charger is organized by ecoGP and can be booked with 30 days before the event, at the latest, and will be delivered to the racetrack. DC charger rental is only possible by announcing it one month before the race. This category includes 3 driver fees. EUR 25 per additional driver.
Fee: EUR 1500

GOLD:
The DC chargers is organized by ecoGP and it will be delivered to the racetrack. DC charger delivery is only possible by booking Gold one month before the race.
Including
2 double rooms (1 night) for up to 4 drivers.
4 ecoGP rental helmets.
4 driver fees.
All-round carefree package, all you need is an electric car.

*In case you don’t have an electric car you can rent one here.
Fee: EUR 2000

 

 

GENERAL RULES

Only electric vehicles are allowed to start. They have to be homologated for driving on public roads in the country of competition, having valid papers, insurance and car plates with the permit for driving on public roads and highways.

Every car type sets its record on a racetrack to be beaten by the same car type. Every driver who intends to start in more than one race has to announce it before starting his first race.

All drivers of a winning team will get the same points. The points of all races in one season are added. The ecoGP series winners are the ones who have collected the most points after the last race of the season.

Every competition is having slightly different rules, please visit the dedicated competition pages to download the specific rules.

Points are also distributed to the manufacturers of the cars, so driving any Tesla model will give points to Tesla, same for BMW, Porsche, Kia or any other brand. The manufacturer with the most points will get the trophy handed over officially after the last race of the season.

Starting with 2022 season, converted cars are allowed to participate in the converted EV class.

BEAT A RECORD!

Fastest Slalom (Bucharest): Ciprian Cherciu (54,19 s)

Most km driven in 24h:
Tesla Roadster: 1205,33 km
Tesla Model 3: 1185,85 km
Hyundai Kona: 1183.41 km
Kia Soul E: 1149,32 km
Renault ZOE: 1144.45

Most ecoGP series won: Team rote Jacken (2)
Most ecoGP wins in a row: Team Teslicka (3)

more records here: ecograndprix.com/records/

ECOGP AWARD SYSTEM

PLACEGP POINTS
1st place25 GP points
2nd place20 GP points
3rd place15 GP points
4th place10 GP points
5th place7 GP points
6th place5 GP points
7th place4 GP points
8th place3 GP points
9th place2 GP points
10th place1 GP point

Don’t Miss A Thing!

Subscribe to the ecoGP Newsletter

Copyright © 2024 by international ecoGP organizations.
All rights reserved.

Privacy Policy

Copyright © 2024 by international ecoGP organisations.
All rights reserved.

Privacy Policy